Η ομάδα στο Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων Bethany πρόσφατα γιόρτασε τα είκοσι χρόνια του Fay Duck ως κάτοικος. Ο βασιλιάς Sue McGuigan, ο Chaplain στη Bethany, περιγράφει τον Fay ως ένα υπέροχο, γενναιόδωρο άτομο που δίδει μαλακά παιχνίδια αρκετές φορές το χρόνο στο χριστουγεννιάτικο αίτημα του The Army Salvation Australia και το τοπικό καταφύγιο των γυναικών. Εδώ, απεικονίζεται με μερικά μαλακά παιχνίδια, τα οποία δώρισε πρόσφατα, δίπλα στο Sue Drury από το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας του Port Macquarie Salvos.