Ngayong taon ay nasasabik kami na mag-anyaya sa iyo sa isang kaganapan sa Pasko sa isang Salvation Army Residential Center o Retirement Village na malapit sa iyo. Kung nais mong malaman kung aling mga site ng serbisyo o serbisyo ng may edad na pangangalaga ang may mga kaganapan sa Pasko sa iyong lokal na lugar, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa marketing.acp@aue.salvationarmy.org.