Vào ngày 14 tháng 1 năm 2019, Doris Reeves đạt đến tuổi 100 lớn. Doris đã tổ chức sinh nhật đặc biệt của mình với gia đình và bạn bè trong bữa trưa dễ thương tại Trung tâm chăm sóc lão hóa Barrington Lodge. Tiếp theo là bữa trà chiều và bánh ngọt đặc biệt với gia đình cô. Doris nhận được thư của Nữ hoàng, Toàn quyền và Thủ tướng.