Cuộc thi Walkathon năm 2016 của Salvation Army Aged Care Plus đã đạt được một cột mốc đáng kinh ngạc, gây quỹ hơn 80.000 đô la cho Hiệp hội Tự do để giúp chấm dứt chế độ nô lệ thời hiện đại ở Úc! Hơn 880 người đã đi bộ tự do trên khắp QLD, NSW và ACT vào tháng 8 và tháng 9 để gây quỹ và nhận thức quan trọng cho vấn đề phổ biến này. Các quỹ được huy động sẽ hỗ trợ nạn nhân của chế độ nô lệ thời hiện đại thông qua việc tiếp cận các dịch vụ như nơi ở, vận chuyển, thực phẩm và chăm sóc y tế khẩn cấp trên toàn quốc, nơi không có hỗ trợ nào khác.

Cũng không quá muộn để quyên góp! Vui lòng truy cập www.salvos.org.au/walkathon2016 và cho đi một cách hào phóng.

Để biết thêm thông tin về Walkathon 2016 và để xem nó hoạt động, bấm vào đây để xem một đoạn video ngắn hoặc là nhấn vào đây để đọc thông cáo báo chí.