Chúc mừng kỷ niệm sáu năm ngày cưới cho Ann và John Tourrier, cư dân tại Trung tâm chăm sóc lão hóa Maybanke. Sự kiện đặc biệt được tổ chức tại trung tâm vào ngày 22 tháng 2, với những nụ cười và sự cổ vũ khắp nơi để chúc mừng tình yêu của họ. Tour Tour kết hôn vào năm 1959, cùng năm khi việc xây dựng Nhà hát Opera Sydney chính thức bắt đầu, Darwin được cấp tư cách thành phố và Sir Donald Bradman đã chơi bời trong 15 phút trong một cuộc biểu tình trước khi rút lui khỏi môn cricket.