Tìm hiểu thêm về Aged Care Plus và của chúng tôi dịch vụ chăm sóc người cao tuổi trong phiên bản NewsPlus mới nhất của chúng tôi cho tháng Sáu và tháng Bảy. Nhấp chuột đây để đọc về những gì đã xảy ra trong Trung tâm của chúng tôi và các kế hoạch của Aged Care Plus cho năm 2016.