Noong ika-14 ng Enero 2019 naabot ni Doris Reeves sa enggrandeng batang edad na 100. Ipinagdiwang ni Doris ang kanyang espesyal na kaarawan sa pamilya at mga kaibigan sa isang magandang tanghalian sa Barrington Lodge Aged Care Center. Sinundan ito ng isang espesyal na tsaa ng hapon at cake kasama niya sa pamilya ng bahay. Tumanggap si Doris ng mga liham mula sa Reyna, Gobernador Heneral at Punong Ministro.