Năm nay, chúng tôi rất vui được mời bạn tham dự một sự kiện Giáng sinh tại Trung tâm Dân cư Salvation Army hoặc Làng Hưu trí gần bạn. Nếu bạn muốn biết các trang web hoặc dịch vụ chăm sóc người già nào đang tổ chức các sự kiện Giáng sinh ở khu vực địa phương của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại tiếp thị.acp@aue.salvationarmy.org.